LAVOZS

{Unbox & Quick test } Bo mạch chủ Gigabyte AX370 gaming 5 và AMD Ryzen 5 2400G - LaVozs

5746
5746
HauVeBien
vietnamabc
HauVeBien
5746
HauVeBien
voanhtai
5746
vietnamabc
12
{Unbox & Quick test } Bo mạch chủ Gigabyte AX370 gaming 5 và AMD Ryzen 5 2400G - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote