LAVOZS

Tư vấn 10 triệu dàn Ryzen 3 - so sánh với Core i3 8100 - LaVozs

vu_moc_loan
minhsuperstar
Tunglam2710
Giltine
HauVeBien
entercode
sieuquayth1
Giltine
Giltine
Cherevsky
12
Tư vấn 10 triệu dàn Ryzen 3 - so sánh với Core i3 8100 - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote