LAVOZS

AE giúp với i7 4790k với i7 4930k con nào mạnh hơn ạ - LaVozs

trantuanh8794
PhungTran
trantuanh8794
HauVeBien
trantuanh8794
zboy2106
trantuanh8794
worldnclass
ngoctan2290
trantuanh8794
12
AE giúp với i7 4790k với i7 4930k con nào mạnh hơn ạ - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote