LAVOZS

Thắc mắc AMD chạy linux với cả máy ảo có ổn ko các bác - LaVozs

CongAnNamVung
Compton
CongAnNamVung
Opera
CongAnNamVung
Opera
vozs
Thắc mắc AMD chạy linux với cả máy ảo có ổn ko các bác - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote