LAVOZS

AMD và NVIDIA hiện tại thì card hãng nào mạnh hơn - LaVozs

optimusprime242
6761037
Qthanh_clone
YuliaNovaFan
vanhieu89
optimusprime242
trinetlx
dangdungmangFPT
culibad
optimusprime242
12311Last »
AMD và NVIDIA hiện tại thì card hãng nào mạnh hơn - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote