LAVOZS

CPU Coffee Lake 8 lõi lên kệ trong tháng Chín, sẽ có CPU 22 lõi thay thế i9-7980XE đối đầu Threadripper 2nd gen - LaVozs

Masterchiefs
balakhan
Streamroller
back_yc_ho
HauVeBien
vietnamabc
moelogxam
ninja ryukenden
miliket
sammy1705
123
CPU Coffee Lake 8 lõi lên kệ trong tháng Chín, sẽ có CPU 22 lõi thay thế i9-7980XE đối đầu Threadripper 2nd gen - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote