LAVOZS

Cách tắt nguồn cổng USB khi máy tính đã shutdown hoàn toàn - LaVozs

evilsdark
evilsdark
hoangcdhehe
zboy2106
evilsdark
leon_123
evilsdark
zboy2106
evilsdark
shakuhachi
12
Cách tắt nguồn cổng USB khi máy tính đã shutdown hoàn toàn - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote