LAVOZS

HN/TQ Cáp USB-C Type C to Lightning kết nối dữ liệu từ Macbook vào iPhone, hỗ trợ sạc nhanh 18W Power Delivery khi sạc qua củ Macbook - LaVozs

stingwinsterm3k
stingwinsterm3k
stingwinsterm3k
stingwinsterm3k
stingwinsterm3k
stingwinsterm3k
stingwinsterm3k
HN/TQ Cáp USB-C Type C to Lightning kết nối dữ liệu từ Macbook vào iPhone, hỗ trợ sạc nhanh 18W Power Delivery khi sạc qua củ Macbook - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote