LAVOZS

Cho em hỏi về tính công suất nguồn ghi gắn Asus Gtx 750ti Trix OC - LaVozs

curekg4
Chicat
PhungTran
Cho em hỏi về tính công suất nguồn ghi gắn Asus Gtx 750ti Trix OC - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote