LAVOZS

Có cách nào làm lệch GPS một khoảng mà không cần phần mềm can thiệp? - LaVozs

biban03lan
TuDragon76
shiphangnhat
biban03lan
Có cách nào làm lệch GPS một khoảng mà không cần phần mềm can thiệp? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote