LAVOZS

Có phải HDD 5400 rpm bền hơn HDD 7200 rpm + xin review ổ cứng Toshiba - LaVozs

Masterchiefs
leon_123
Masterchiefs
m150
Masterchiefs
QuynhNhu
KOTAKAKAJI
RuaConHamChoi
leon_123
fireprince
12
Có phải HDD 5400 rpm bền hơn HDD 7200 rpm + xin review ổ cứng Toshiba - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote