LAVOZS

Có phải smartphone nào sau 1 thời gian dùng cũng sẽ chậm và chai pin ? - LaVozs

ThapNhiPhan
Mùa đông
Canh Cua
sluogn
katadn.
ThapNhiPhan
asian4you
tanalong68
GoTen
GoTen
123Last »
Có phải smartphone nào sau 1 thời gian dùng cũng sẽ chậm và chai pin ? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote