LAVOZS

Cuộc đời cay đắng nhất là sinh ra trong hưởng thụ và ra đời với hai bàn tay trắng ! - LaVozs

bocautrang
dthien0511
linhphuongkute
nintendo
bocautrang
linhphuongkute
Tulen
kuqadk12
ttung22
congtutrenmangvt
12311Last »
Cuộc đời cay đắng nhất là sinh ra trong hưởng thụ và ra đời với hai bàn tay trắng ! - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote