LAVOZS

Đánh giá Dell OptiPlex 3040 Micro Giá mềm, tương thích tốt MacOS, hiệu suất cao, nhỏ gọn tiết kiệm điện. - LaVozs

okio.okio
Alias_X
Frinslazince
okio.okio
hitmanbabyvn
snowqueen_cupidon
dangquang9a
Đánh giá Dell OptiPlex 3040 Micro Giá mềm, tương thích tốt MacOS, hiệu suất cao, nhỏ gọn tiết kiệm điện. - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote