LAVOZS

Đồn như lời: sau 2 năm tích cóp giờ 10tr lắp đc case nào nhỉ? Sao giá linh kiện PC lại đắt hơn? - LaVozs

NoF17
calaohang
NoF17
Giltine
UzumakiHinata
ShockChuaNhoc
kusagami
Tunglam2710
dongdideo
heovotinh90
123Last »
Đồn như lời: sau 2 năm tích cóp giờ 10tr lắp đc case nào nhỉ? Sao giá linh kiện PC lại đắt hơn? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote