LAVOZS

Em cần tư vấn công suất nguồn cho card Asus 750ti Trix OC - LaVozs

curekg4
Ryanpzo9
thrash.metal
Tim-kun
curekg4
curekg4
Ryanpzo9
lythanhbinh
curekg4
Ryanpzo9
Em cần tư vấn công suất nguồn cho card Asus 750ti Trix OC - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote