LAVOZS

FSP công bố Hydro PTM+ 1400W, mẫu PSU dùng tản nước đầu tiên trên thế giới - LaVozs

Masterchiefs
f14
leon_123
nickname2606
Tet Nguyen Dan
leon_123
Chicat
Masterchiefs
omito
tung02
123Last »
FSP công bố Hydro PTM+ 1400W, mẫu PSU dùng tản nước đầu tiên trên thế giới - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote