LAVOZS

[HCM]Cho em hỏi VGA nổ thế này có chỗ nào cứu được không - LaVozs

nokiadom
tamhoang2008
tongtieudau
ss3000
nokiadom
ss3000
metallica.90
tungbuonhl
Kei
nneo
123
[HCM]Cho em hỏi VGA nổ thế này có chỗ nào cứu được không - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote