LAVOZS

Hiệu năng AMD Ryzen 7 2700X đánh bại i7 8700K trong thử nghiệm gaming và đa nhân - LaVozs

nowdtw
[ATM]
HauVeBien
Chicat
HauVeBien
_millionsun93_
HauVeBien
Icefreeze
HauVeBien
miliket
12311Last »
Hiệu năng AMD Ryzen 7 2700X đánh bại i7 8700K trong thử nghiệm gaming và đa nhân - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote