LAVOZS

[Hỏi Khôn] Vì sao VGA này yếu trong khi nó rất mạnh ? - LaVozs

[B]lood_Blade_2
kamejoko8x
[B]lood_Blade_2
bua_liem_than_khi
binhitler
vanhieu89
Kamikize
[B]lood_Blade_2
bmthanhct
vietnamabc
123Last »
[Hỏi Khôn] Vì sao VGA này yếu trong khi nó rất mạnh ? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote