LAVOZS

[Hỏi] - Nên chọn i5 8600K + 1080 hay i7 8700K + 1080 - LaVozs

xnox1becoi1
ShockChuaNhoc
chagekuter
muvodich
xnox1becoi1
tengabe
xnox1becoi1
nh0ctung
xnox1becoi1
nh0ctung
12
[Hỏi] - Nên chọn i5 8600K + 1080 hay i7 8700K + 1080 - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote