LAVOZS

Hỏi: Ổ wd 1tb của em để lâu không dùng giờ copy file vào bị hỏng - LaVozs

namhoang1235
LoD
namhoang1235
comxi
Iutungpheng
Hỏi: Ổ wd 1tb của em để lâu không dùng giờ copy file vào bị hỏng - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote