LAVOZS

Hỏi về nhiệt độ CPU khi gắn trên Biostar TP45 HP - LaVozs

kirimaru89
tubao
kirimaru89
muoivankhatmau
Hỏi về nhiệt độ CPU khi gắn trên Biostar TP45 HP - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote