LAVOZS

Huawei dẫn đầu thế giới về số lượng bằng sáng chế quốc tế trong năm 2015 - LaVozs

dragon111989
.CuuVuiVe.
nhangheokocomungtoimarot
mrrust
burningreborn
windows_phone
firestork1
trung_hoa_dan_quoc
hellospace88
sting005
Huawei dẫn đầu thế giới về số lượng bằng sáng chế quốc tế trong năm 2015 - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote