LAVOZS

Intel chính thức hủy bỏ Tick-Tock, các chip xử lý sẽ được nâng cấp theo chu kỳ 3 năm - LaVozs

phuongdoan90
Long Tu' Gia
ducanh6988#2
KyL2511
miliket
HauVeBien
krypamaya
X.E.K.O
ChuaBiK.I.ABaoGio
AmdGamingEvolved
12311Last »
Intel chính thức hủy bỏ Tick-Tock, các chip xử lý sẽ được nâng cấp theo chu kỳ 3 năm - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote