LAVOZS

Lúc mình đang đứng trên đỉnh cao thì cũng là lúc mọi người rời bỏ pokemon - LaVozs

manhduymmo
NCMNQ69
blackberry9930v
thaibachkimtinh
demontrang
CK k6k311
boytrinhcoi
5thang92017
Rain In December
shiphangnhat
123
Lúc mình đang đứng trên đỉnh cao thì cũng là lúc mọi người rời bỏ pokemon - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote