LAVOZS

Màn hình LG UltraWide 21:9 đâu tiên có HDR10 cho người dùng - LaVozs

namlieubt
hungyomost
gohom
builongkid
tyjerry227
hienka178
yesornoweb
hoangphamhpn
htkxuannghi9090
bachincoc
123
Màn hình LG UltraWide 21:9 đâu tiên có HDR10 cho người dùng - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote