LAVOZS

OLED là gì? Vì sao Samsung không chọn OLED cho TV? - LaVozs

mipmip
sehtrone
landshuter
NVT pulse
JKer1
Chicat
JKer1
mipmip
sehtrone
ruatmap
12311Last »
OLED là gì? Vì sao Samsung không chọn OLED cho TV? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote