LAVOZS

R5 2400G có GPU tích hợp mạnh ngang GT1030. R3 2200G kém hơn 1 chút - LaVozs

Giltine
ghostsilver'
PhungTran
moelogxam
HauVeBien
1thoidenho190
Sonah
laplace
OopsNotFound
tptp
12311Last »
R5 2400G có GPU tích hợp mạnh ngang GT1030. R3 2200G kém hơn 1 chút - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote