LAVOZS

Tư vấn RYZEN 2700 +RX 580 THÌ PSU BAO NHIÊU LÀ ĐỦ - LaVozs

dinhanh
Masterchiefs
Chicat
Giltine
Chicat
Giltine
GREENWOLF
waitingtime
ckquanghuy
GREENWOLF
12
Tư vấn RYZEN 2700 +RX 580 THÌ PSU BAO NHIÊU LÀ ĐỦ - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote