LAVOZS

Samsung thử nghiệm camera có khả năng quay video 4K tốc độ 120 fps - LaVozs

King_TigerOne
Mr.Hoi
ss3000
Sapoongto_X
ckd_aress
dotrihieu
OopsNotFound
GoTen
hoptacxa
laplace
123Last »
Samsung thử nghiệm camera có khả năng quay video 4K tốc độ 120 fps - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote