LAVOZS

T430, T420, 8470p, E6430 - Nên lựa chọn con nào trong tầm giá 5tr? - LaVozs

HGB2016
Ikusa1992
MegacoreTech
NguyenKha386
nneo
duydangle
T430, T420, 8470p, E6430 - Nên lựa chọn con nào trong tầm giá 5tr? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote