LAVOZS

Thắc mắc tại sao 2 dòng gaming 7567 card gtx 1050 với 1050Ti lại bán cùng giá? - LaVozs

KBGLTB
okio.okio
_Phamtom_
Nightcall
Thắc mắc tại sao 2 dòng gaming 7567 card gtx 1050 với 1050Ti lại bán cùng giá? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote