LAVOZS

Thermaltake đưa tính năng điều khiển bằng giọng nói vào các mẫu PSU cao cấp - LaVozs

Masterchiefs
f14
Panduit
lady_may_cry
dontxiaolin.5
mark123
vietnamabc
thuongshoo4
f14
mrheosuper ver3
12
Thermaltake đưa tính năng điều khiển bằng giọng nói vào các mẫu PSU cao cấp - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote