LAVOZS

HN Thinkpad IBM T420 - Màn 14" 1600x900 đẹp 99% - Core i5 - dòng Thinkpad siêu bền bỉ - LaVozs

vuongcoi102
vuongcoi102
vuongcoi102
vuongcoi102
vuongcoi102
vuongcoi102
vuongcoi102
vuongcoi102
vuongcoi102
vuongcoi102
12311Last »
HN Thinkpad IBM T420 - Màn 14" 1600x900 đẹp 99% - Core i5 - dòng Thinkpad siêu bền bỉ - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote