LAVOZS

Tổng thống Trump ra lệnh ngăn chặn kế hoạch thâu tóm Qualcomm của Broadcom - LaVozs

Masterchiefs
Vô Danh Khách
Tổng thống Trump ra lệnh ngăn chặn kế hoạch thâu tóm Qualcomm của Broadcom - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote