LAVOZS

Trong bộ công an, có lẽ thiếu tướng Phan Anh Minh là 1 trong số ít người có tâm, đáng nể nhất. - LaVozs

mrpoorbee
quant1111
taothichthe.ver5
GodaddyLLC
FukVoz
comeback.king3
Saitama V2.1
darknight1983
Vegitto
vovavovan123
123Last »
Trong bộ công an, có lẽ thiếu tướng Phan Anh Minh là 1 trong số ít người có tâm, đáng nể nhất. - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote