LAVOZS

[Tư vấn] GTX560 - Mua dàn máy này bên Nhật có ổn không mọi người - LaVozs

Imberinv
Giltine
ShockChuaNhoc
Ikusa1992
[Tư vấn] GTX560 - Mua dàn máy này bên Nhật có ổn không mọi người - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote