LAVOZS

Thắc mắc Xin mọi người cứu với, PC Ryzen 7 1700X và GTX 1060 6GB bị lag khi kết nối với TV 4K - LaVozs

fantti
truyenth
tnt3
fantti
thaigiang
mr.nh0xx
fantti
Sniper_V2
fantti
mr.nh0xx
12
Thắc mắc Xin mọi người cứu với, PC Ryzen 7 1700X và GTX 1060 6GB bị lag khi kết nối với TV 4K - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote