LAVOZS

cho hỏi khi chơi game, dữ liệu sinh ra sẽ được lưu ở đâu - LaVozs

goodnga
kusagami
goodnga
cho hỏi khi chơi game, dữ liệu sinh ra sẽ được lưu ở đâu - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote