LAVOZS

Thắc mắc cho hỏi về chế độ 45w và 65w trong ryzen 5 2k - LaVozs

terminator212
terminator212
pe_meo94
kenbbc
PhungTran
baby
PhungTran
1112130
PhungTran
terminator212
12
Thắc mắc cho hỏi về chế độ 45w và 65w trong ryzen 5 2k - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote