LAVOZS

cpu thế hệ thứ 4 HASWELL socket 1150 có cài được win7 64 bits không a? - LaVozs

s3311540
s3311540
Truongnam12
ngoisaobang
PhungTran
Chicat
ShockChuaNhoc
TungNT1983
cpu thế hệ thứ 4 HASWELL socket 1150 có cài được win7 64 bits không a? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote