LAVOZS

[hỏi] cấu hình này sao chơi lol vẫn lag - LaVozs

Joker_phuphang_
Gies.Fly123
Nguy.QuanTu
Joker_phuphang_
caner
Joker_phuphang_
Joker_phuphang_
DarkDiablo
Cadillac_
Cadillac_
12
[hỏi] cấu hình này sao chơi lol vẫn lag - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote