LAVOZS

Tổng hợp, thảo luận các lá bài được hé lộ trong bản Knights of the Frozen Throne sắp ra mắt - LaVozs

Daddy Yankee
sunary
Daddy Yankee
blrv154@gmail.com
Neronoctis
Daddy Yankee
123mothaiba
Shikamaru Q
Daddy Yankee
Shikamaru Q
123
Tổng hợp, thảo luận các lá bài được hé lộ trong bản Knights of the Frozen Throne sắp ra mắt - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote