LAVOZS

Dell e5470 dùng ổ cứng chuẩn nào Sata/Nvme ? - LaVozs

QACT
Dell e5470 dùng ổ cứng chuẩn nào Sata/Nvme ? - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote