LaVOZs .COM

Thông tin dành cho cha mẹ


Quảng cáo

Hà Nội: - Thanh Lý Kén Đặt Phụ Khoa Hằng Thu |

Hà Nội: - Thanh Lý Kén Đặt Phụ Khoa Hằng Thu |

tea-plus
thanh lý 5 hộp kén phụ khoa hằng thu với giá 450k/ hộp. Giá gốc 600k /hộp
Kén dùng cho chị em đã quan hệ bị viêm nấm ngứa phụ khoa
Thanh lý cốt xông ngâm 200k/hộp có 20 hộp dành cho các chị e bị bện phụ khoa mà chưa có gian hệ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=590618524782787&id=353401021837873&__tn__=*s*s-R