LAVOZS

xin đánh giá về màu của VGA Nvidia khi cắm màn HDMI/Displayport - LaVozs

A92
khoilavodich
mtbmt
anhhoctro
hitaru02
danotronghoa
mtbmt
xin đánh giá về màu của VGA Nvidia khi cắm màn HDMI/Displayport - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote