LAVOZS

xin hỏi mức tiêu thụ điện của 970,770 và 780ti - LaVozs

Minh_Trang
vanhieu89
A92
terminator.v001
Chicat
Tim-kun
Minh_Trang
Chicat
LeoShenLong
terminator.v001
xin hỏi mức tiêu thụ điện của 970,770 và 780ti - LaVozs
9,5 (100%) 95 vote