Đại Mộng Chủ
Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Con trai của một vị phú thương nọ từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu mang nhiều bệnh tật, trong lúc đang cầu tứ phương tìm phương pháp kèo dài tính mệnh thì bỗng ngoài ý muốn đi lên con đường tu tiên đầy huyền bí!Đại Đường thịnh thế, thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hoà, bách tính an cư.

Vậy mà ngàn năm sau, ma vật yêu quỷ hoành hành, khắp nơi đầy rẫy tiếng gào thán.

Tây Du lại hiện, Đại Thánh đấu thiên, Thiên Bồng hạ giới, Quyển Liêm trùng sinh.

Xuyên không và luân hồi đầy mê hoặc, hư thực thấp thoáng, thật huyễn đan xen!

Là mộng cảnh đã được tiên đoán? Hay là hiện thực chưa phát sinh?

Hắn có thể đánh vỡ ma chướng mệnh trung chú định, trừ khử đại kiếp Tam Giới chưa phát sinh, cứu vãn muôn dân trong nước lửa hay không?

Mời các bạn đón đọc một siêu phẩm mới của Vong Ngữ!
 • Chương 1-1: Chương mở đầu
 • Chương 1-2: Thẩm Gia
 • Chương 2: La đạo nhân
 • Chương 3: Đệ Tử Ký Danh
 • Chương 4: Nhập môn Hóa Dương
 • Chương 5: Gây khó dễ
 • Chương 6: Tìm kiếm
 • Chương 7: Hàng yêu kỷ sự
 • Chương 8: Nguyên Thạch
 • Chương 9: Vẽ phù
 • Chương 10: Thử phù
 • Chương 11: Bạch quang
 • Chương 12: Quả cầu đá
 • Chương 13: Gối ngọc
 • Chương 14: Sơn thôn quỷ dị
 • Chương 15: Quỷ đả tường
 • Chương 16: Không lùi mà tiến
 • Chương 17: Lâm nguy không sợ
 • Chương 18: Đấu quỷ (Thượng)
 • Chương 19: Đấu quỷ (Hạ)
 • Chương 20: Lôi Âm thượng nhân
 • Chương 21: Một giấc mộng
 • Chương 22: Không thể phá vỡ
 • Chương 23: Vật quy nguyên xử
 • Chương 24: Lại là mơ?
 • Chương 25: Bạn chung hoạn nạn
 • Chương 26: Tiên Sư
 • Chương 27: Sống sót sau tai nạn
 • Chương 28: Phố xá tiêu điều
 • Chương 29: Lại là ông ta?
 • Chương 30: Phù lục chi đạo (*)
 • Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm
 • Chương 32: Ma lang vây thành
 • Chương 33: Ngày ma kiếp
 • Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp
 • Chương 35: Sơ khuy môn kính
 • Chương 36: Dạ tập
 • Chương 37: Ẩn lang (*)
 • Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ
 • Chương 39: Một cuộc chiến khác
 • Chương 40: Đi để trở về
 • Chương 41: Phong Dương chân nhân
 • Chương 42: Đấu kiếm trong rừng
 • Chương 43: Phù khí
 • Chương 44: Khó khăn khi tu luyện
 • Chương 45: Không thể nói ra
 • Chương 46: Đánh cược một lần
 • Chương 47: Xuống núi
 • Chương 48: Vu Đại Đảm
 • Chương 49: Tham hà (*)