Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Hiệp Giả Hệ Thống Dị Giới Hoành Hành

Giang hồ... Giang hồ chính là đây. Chỉ cần có người, nơi đó chính là giang hồ.

Có một vị tiên sinh cư ngụ tại Bạch Long Trấn

Vị tiên sinh này hai chân bị phế, nhưng lại không phải là một người tầm thường.

Trên tay có Đạn Chỉ Thần Thông, trong bụng có Giá Y Thần Công, giấu nơi đáy lòng một mối thâm thù.

Hắn là một hiệp giả, bởi hệ thống không có con đường phản diện.

Từ Hàng Kiếm Điển, Bắc Minh Thần Công, Quỳ Hoa Bảo Điển... các loại bí tịch hắn đều có trong tay.

Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, Tà Đế Xá Lợi, Hàn Ngọc Sàng... các loại kỳ vật, kỳ dược hắn đều cất trong kho.

Cầm kỳ thư họa, rèn đúc, làm mộc,... dù là nghề nào cũng đều có thần diệu.

Cho hắn đủ thời gian, thiên hạ này cũng biến thành hiệp đạo thiên hạ. Kẻ nào dám làm ác, tiên nhân cũng giết cho ngươi xem.

Lúc đi đến cuối đường, hắn đã không còn phân rõ được một chuyện: Hắn là bị bắt ép mới hành hiệp, hay thật sự là hiệp giả?

- --
Cảnh giới võ đạo: Hậu Thiên - Tiên Thiên - Huyền Tàng - Thần Mạch
 • Chương 1: Biên thùy tiểu trấn có tiên sinh
 • Chương 2: Cầm kỳ thư họa, tiên sinh đều biết
 • Chương 3: Hà tất lấy thư họa đổi tiền thuốc?
 • Chương 4: Tiên sinh nhà ai thích kể chuyện
 • Chương 5: Tiên sinh nướng thịt dạy học trò
 • Chương 6: Nửa đêm ác khách ghé nhà tranh
 • Chương 7: Tiên sinh lần đầu trổ tuyệt kỹ
 • Chương 8: Trừ gian diệt bạo có thù lao
 • Chương 9: Trong mắt tiên sinh chứa thần quang
 • Chương 10: Lớp của tiên sinh thiếu một người
 • Chương 11: Tiên sinh bỗng ghé nhà gia trưởng
 • Chương 12: Bạch nương tử cứu được đồng học
 • Chương 13: Cao thủ ẩn mật Hứa phu nhân
 • Chương 14: Giang Hồ Nhật Báo muốn gặp tiên sinh
 • Chương 15: Bạch nương nương để lộ tung tích
 • Chương 16: Tiên sinh đi đêm, gặp tăng gặp đạo
 • Chương 17: Công tử thanh sam đến tiểu trấn
 • Chương 18: Tọa trấn học đường, tiên sinh phục kích hung đồ
 • Chương 19: Đấu trí đấu dũng, tiên sinh phạt ác
 • Chương 20: Kết cục của những đứa trẻ trước đó
 • Chương 21: Quá tam ba bận, tiên sinh thở dài
 • Chương 22: Cực ác ma công, diệt tận nhân tính
 • Chương 23: Tiên sinh lần đầu xem quỷ ăn thịt quỷ
 • Chương 24: Nhất Kiếm Tây Lai Bạch nương tử
 • Chương 25: Thư trung tự hữu nhan như ngọc
 • Chương 26: Hải ngoại long sứ vào cửu châu
 • Chương 27: Trí chi tử địa nhi hậu sinh
 • Chương 28: Thế thiên hành đạo, hiệp ngộ kỳ thư
 • Chương 29: Nhất điểm kim quang đắc kỳ công
 • Chương 30: Nửa đệ tử muốn thành đệ tử?
 • Chương 31: Tiểu hoàng đế số mệnh long đong
 • Chương 32: Tiểu trấn thiếu niên, thiên phú kinh hồng
 • Chương 33: Thời Vận Tứ Đạo, Càn Thiên Đạo
 • Chương 34: Lão đạo muốn tiễn quân vương về Nam
 • Chương 35: Từ Hậu Thiên đến Tiên Thiên (1)
 • Chương 36: Từ Hậu Thiên đến Tiên Thiên (2)
 • Chương 37: Ta chỉ cần ba bốn ngày
 • Chương 38: Tam hiệp lần hai đến nhà tranh
 • Chương 39: Trung niên đạo và thiếu niên tăng
 • Chương 40: Lão học cứu há chẳng phải toàn thư?
 • Chương 41: Hóa ra là tiểu tốt lạc đàn
 • Chương 42: Ngô lão thần bí, Sát Lục Huyền Đồng
 • Chương 43: Thập vạn đồng thi đúc bán thần
 • Chương 44: Kẻ đi săn trở thành con mồi
 • Chương 45: Đeo mặt nạ, tiên sinh hóa Thiên Hồ
 • Chương 46: Từ tiên sinh lần đầu cận chiến
 • Chương 47: Đạo Hương thôn xuất Thiên Hồ Hiệp
 • Chương 48: Bách Gia Cầm Phổ, Câu Hồn Khúc
 • Chương 49: Tiểu trấn ban trưa có ác khách
 • Chương 50: Bách Gia Cầm Phổ sơ hiển uy